Vahvistaako pääministeri Modin vierailu Bangladeshiin Intian ja Bangladeshin välisiä suhteita? Koettimet Ganesha.

Intian pääministeri Narendra Modi vieraili äskettäin osana kansakuntansa ja suhteidensa rakentamiskampanjaa Intian naapurimaassa Bangladeshissa kahden päivän vierailulla. Entinen Itä -Bengal ja myöhemmin erillinen maa - Bangladesh eivät ehkä ole maatilansa kannalta merkittäviä, mutta sillä on strateginen läsnäolo, ja siellä tapahtuva ääriliike ja laiton toiminta on johtanut Intian ongelmiin, mukaan lukien valvomaton tunkeutuminen Intian alueelle. Pääministeri Modin strategisen vierailun, jonka tarkoituksena on vahvistaa kahdenvälisiä suhteita Intian itäisen naapurin kanssa, sanotaan johtaneen molempien osapuolten hallituksiin ryhtymään ennakoiviin toimiin molempia osapuolia hyödyttävien suunnitelmien luomiseksi tulevaisuudessa, mukaan lukien uudelleen keskittyminen matkailun ja Teestan edistämiseen vedenjakosopimus. Pääministeri Modin tästä tapahtumasta herättävä puhe muuttui puheeksi kaupungista ja antoi toivoa molemmin puolin oleville ihmisille.
Ganesha käyttää tilaisuutta hyväkseen ja tutkii Intian ja Bangladeshin säätiön kaavioita ennustaakseen heidän tulevaisuutensa.
Intian maataulukkoIntia kulkee tällä hetkellä Sun Mahadashan ja Venus Bhuktiin läpi. Venus on nouseva Herra, ja se on sijoitettu Intian kolmannen talon perustuskarttaan. Kun kulkeva Jupiter kulkee myös kolmannen talon läpi, Intia keskittyy naapurimaiden kanssa tehtyihin sopimuksiin, jotka auttavat parantamaan sen suhteita ja vahvistamaan ja lujittamaan Intian asemaa.
Bangladesh kattaa pienen alueen, mutta sillä on valtava potentiaali ja merkittävä strateginen merkitys Intialle. Bangladesh kulkee Venus Mahadashan ja Jupiter Bhuktiin läpi. Jupiter on sijoitettu Bangladeshin 10. talon säätiön kartoitukseen. Tämän planeetan kokoonpanon vaikutuksesta myös Bangladeshin hallitus on tehnyt vahvoja strategisia päätöksiä tekemällä tärkeitä sopimuksia Intian kanssa.
Jupiterin nykyinen kauttakulkumatka Syöpään ja tuleva Jupiterin kauttakulku Leossa pysyvät merkittävästi suotuisina molemmille maille. Se auttaa molempia maita kehittämään vahvoja poliittisia, taloudellisia ja kulttuurisia kumppanuuksia. Se parantaa myös liikennettä ja yhteyksiä molempien maiden välillä ja voi johtaa parempaan koordinointiin rajavartiolaitosten ja ihmisten välisen yhteydenpidon välillä. Tämä kauttakulku todennäköisesti myös auttaa Intiaa lähettämään lujia signaaleja kapinallisille, jotka toimivat kaikkialla Koillis-Intiassa.
Huomaa kuitenkin, että kulkeva Saturnus kulkee Bangladeshin säätiön kartan 10. talon läpi Natal Moonin yläpuolella. Vapautumista edistävän hengen vastustajien on siis oltava voimakkaampia kuin koskaan, ja Bangladeshin hallituksen tulee siten olla herkulainen tehtävä vapauttaa maaperänsä Intian vastaisesta toiminnasta.
Intia ja Bangladesh ovat aloittaneet uuden marssin kohti vakaata demokraattista politiikkaa. Molemmat maat saattavat kuitenkin joutua tekemään yhteistyötä vakaan Etelä -Aasian puolesta joidenkin ääriliikkeiden ja fundamentalististen elementtien lihasten taipumista vastaan.
Ganeshan armon kanssa Tanmay K.Thakar GaneshaSpeaks.com -tiimi